اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سمینار علوم ریاضی و چالش ها مهر ۱۳۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
سمینار علوم ریاضی و چالش ها در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ به کمک و همکاری

 
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، انجمن ریاضی ایران، انجمن آمار ایران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک های زیر کلیک کنید .


جدول زمان بندی و محل های برگزاری سمینار

گزارش و مجموعه مقالات
سمینار علوم ریاضی و چالش ها


 
نشانی مطلب در وبگاه اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی:
http://uisms.ir/find.php?item=1.62.22.fa
برگشت به اصل مطلب